Follow Copperkingdom on Twitter
Lietuvikai English Français German

„... jo kūryba – unikalus atvejis Europos, o gal net ir pasaulinėje dailėje“.
„Tai, ką jis padarė – tiesiog fantastika“.

Menotyrininkas Arūnas Vyžintas

„Labai savito talento dailininkas. Lietuvoje analogų nėra, Europoje irgi nesu sutikęs panašių dalykų. Galingas užmojis, epiniai darbai.“

Grafikas Edmundas Saladžius

 

„Jis atsiviliojo laisvės įvaizdį – paukštį. Kuris, kaip legenda byloja, atskridęs varinėn karalystėn atviro į žmogų ir pateko „varinėn triūbon“ – laužančią, vėtančią, luošinančią mašiną, bet išliko mylinčiu, kenčiančiu, trokštančiu išsiveržti skrydžiui, polėkiui“.

Menotyrininkė Violeta Jasevičiūtė

Niekas taip tobulai ir meistriškai nekala vario kaip R. Šulskis. (...) Kai kuriose jo kompozicijose šia technika išgautas nebe horeljefas, bet apvalioji skulptūra. Mane, kaip jo buvusį dėstytoją, stebina skulptoriaus kūrybinis užmojis, savitas požiūris į gyvenimą, netikėtų simbolių, mitologinių, alegorinių temų pasirinkimas, humoristinė ir net ironiška nuotaika.“

Profesorius J. Kėdainis